Treba nam vaša pomoč!

Napišite na ovoj kartici:

Šta vas zanima? ?

Šta volite?

Šta želite?

Ovo je vaša prilika da učestvujete u pravljenju našeg magazina.

Zato bismi voleli da ispunite ovu karticu...

ŠTA BISTE PROMENILI KOD

VAŠEG DRUGA ILI DRUGARICE?Pošaljite svoj odgovor...