U starom Egiptu infekcije su lečene plesnjivim hlebom.