U svakom hramu u drevnom Egiptu, faraon je trebao da obavlja dužnosti visokih sveštenika, ali je njegovo mesto obično preuzimao glavni sveštenik.