Na duhet ndihma juaj!

Përdoreni këtë pjesë që të na tregoni:
Cka ju pëlqen ?
Cka ju intereson?
Cka dëshironi?
Eshtë rasti juaj që të merrni pjesë në krijimin e revistës tonë.
Andaj ju lusim që të plotësoni këtë pjesë...

ÇKA DO TË NDRYSHONIT NË

SHKOLLËN TUAJ?Dërgo Përgjigjen Tënde...