DITA E BARAZISE SE FEMRAVE NE BONDSTEEL

27.08.18 09:43


Të shtunen më 25.08.2018 në bazën amerikane Bondsteel u organizua Dita e Barazisë së Femrave. Me këtë rast përmes tregimeve personale të katër panelisteve u theksua rëndësia e barazisë gjinore.

WOMENS EQUALITY DAY - 25.08.2018